Underwater Ink Photography by Mark Mawson

Amazing

Những cuộc đời ngắn ngủi…

Khi chúng tôi tổ chức chương trình trải nghiệm doanh nghiệp một ngày, các sinh viên tham quan doanh nghiệp, tìm hiểu công việc diễn ra tại các phòng ban, xem các nhân viên làm việc thế nào, ăn trưa ra sao, những báo cáo kế hoạch phải làm, phải soạn… Nhìn chung, sinh viên đều thấy hài lòng, trừ việc duy nhất là đến 90% các em ghi trong bản đánh giá cuối ngày là “cường độ căng thẳng quá” nên đều thấy mệt.

QdNaHcl9

Thực tế “cường độ căng thẳng” diễn ra như sau: buổi sáng các em đến lúc 8g30, nghe hướng dẫn trong ba tiếng (có nghỉ giữa buổi), rồi 11g30 nghỉ ăn cơm và 13g30 mới quay lại tiếp tục hành trình tham quan, tìm hiểu các phòng ban…

Đó là một ngày làm việc điển hình của mọi nhân viên bình thường, thậm chí thời gian ngắn hơn và chẳng có mấy áp lực. Vậy mà hầu hết đều không quen và rất mệt…

Nhìn đến thể lực mới thấy nhiều em khá nhỏ bé, gầy gò, sinh viên nữ có khi chỉ chừng 40kg, cao chừng 1,55m, trông khá yếu. Các em nam cũng không khá hơn, hầu hết đều cận và có phần rụt rè. Một thể trạng mà quan sát qua cũng thấy hầu như do ít/không rèn luyện thể dục thể thao.

Với thể lực ấy và tâm trạng phần lớn các em chưa sẵn sàng với cuộc sống, tôi không rõ liệu các em có thể làm tám tiếng thật sự, chưa nói nhiều hơn khi đi làm hay không.

Vào dịp cuối năm, tôi có nhiều buổi hẹn với đám bạn cũ. Lứa bạn bè tôi bây giờ đều ở độ tuổi 40-45, hầu hết đều lộ vẻ mệt mỏi, một vài người ta thán về việc xuất hiện bệnh tật, một vài người tự bắt đầu thấy già, bắt đầu thấy ở bên kia sườn dốc.

Nhiều người đã tính đến nghỉ hưu, không làm việc vất vả nữa, thích hưởng thụ và tụ tập bạn bè vui vầy tuần một vài cuộc… Cứ như thể cuộc sống của họ đã bắt đầu dừng lại, những hăm hở, háo hức và sôi nổi với cuộc sống dường như bị năm tháng bào mòn và cướp đi…

Giật mình nhìn lại, sự thật là chúng tôi cũng bắt đầu cuộc đời khá muộn, 17-22 tuổi hầu hết vẫn chỉ biết đi học, ngu nga ngu ngơ. Cuộc sống của chúng tôi loanh quanh ở Hà Nội, bởi ngày đó không có điều kiện và không đủ mạnh dạn thực hiện những chuyến đi xa. Chúng tôi càng không được đi ra bên ngoài biên giới Việt Nam, còn các địa danh, các di tích, các vùng quê cũng hầu như rất ít đến, trừ vài điểm khu du lịch. Continue reading

Japan government hard at work trying to prevent Shibuya Ward approving same-sex marriages

SoraNews24

There is less than a week to go before Shibuya Ward in Tokyo will begin issuing marriage certificates to same-sex couples. If all goes as planned, April 1 will be a major milestone for LGBT rights in Japan.

However, in the days leading up to it, Japan’s ruling Liberal Democratic Party has established the “Special Committee to Protect Family Ties” which has just finished a meeting on 25 March to try to find any legal reason not to allow Shibuya’s version of same-sex marriages to go forward.

View original post 360 more words

Fifth Harmony – Noche De Paz

New favorite lullaby. I don’t understand Spanish but who cares? It’s so soothing and I literally sleep in peace. Zzz…

The Price of Shame – Monica Lewinsky

“Public shaming as a blood sport has to stop,” says Monica Lewinsky. In 1998, she says, “I was Patient Zero of losing a personal reputation on a global scale almost instantaneously.” Today, the kind of online public shaming she went through has become constant — and can turn deadly. In a brave talk, she takes a hard look at our online culture of humiliation, and asks for a different way.

TED Talk

Sign to save trees in Hanoi #6700cayxanh #manfortree

Update: Today is International Day of Happiness (20th of March), but I feel really gloomy. A mix of different feelings: angry, powerless, speechless… I personally do not hope that they will stop cutting trees, but I do hope that trees should be cut for right and true reasons, and people should know and be able to participate in deciding this Project.

I hope anyone who works in international environment organizations, and reads this post, please help us to fight this. We need to be organized and guided and supported, urgently. Thank you.

11065933_1611747065713406_4464811397501166557_n

Hanoi authorities is cutting down 6700 trees in Hanoi for the replacement of new trees, however, Hanoi citizens are not informed and fully known about this Decision. Therefore, we urge to ask authorities to postpone this action and organize a public conference about this plan, also, present publicly the plan, cost and other related issues for people to know.

Please sign this to support us and raise your voice in this matter (draft translation of letter is below)

http://tutela.vn/thu-ngo-ve-viec-chat-6700-cay-xanh (Letter of Hanoi’s Organizations and Citizens about tree cutting and replacing 6,700 trees)

Tên cá nhân / Tên Tổ chức *: (name of individual / organization)
Email *:
Nghề nghiệp *: (Occupation)
Lý do tôi kí đơn này : (My reason to sign)

(It’s pity that we have not had English version of this message, this is my draft translation)

The Letter of Hanoi’s Organizations and Citizens about tree cutting and replacing 6,700 trees

TO: People’s Council of Hanoi
Mr. Nguyen The Thao, Chairman of the People’s Committee of Hanoi
Mr. Le Van Duc, Director of Hanoi Construction Department

As organizations and citizens of Hanoi, we are very concerned and worried about the on-going Project of restoring, replacing urban green in Hanoi, with 6700 trees have been cut down. The purpose of the project is the beauty of Hanoi, people understand and support it. However, at present, due to lack of specific information on the project, current tree cutting activity in the city raises questions and opinions from the public.

Following the letter of the citizen Mr. Tran Dang Tuan, to Mr. Nguyen The Thao – Chairman of Hanoi’s PPC – dated 16 March 2015 (which has been reprinted in many newspapers), we propose the People’s Council, People’s Committee and Department of Construction three suggestions:

1. To postpone immediately cutting trees in Hanoi, excluding trees which can cause danger and accidents, to clarify questions of public and adjust if necessary.

2. To request the Department of Construction and project management to announce full detail of the Project with Statement No. 8452 / TTr-SXD and other relevant documents, including the approved budget, on electronic portal of the city.
To publish a list of trees which will be cut on each street, according to the code management of urban green city (if any), and reason to replace of each case, as well as the result of initial survey as a basis for approval of the Project.

3. After the announcement, the city held or attend an open and public meeting with experts and citizens who are interested in this issue. The meeting will help parties answer questions and clarify issues which people are interested in this Project, adjust if necessary, or extend time to review and research before continuing. We also recommend the city seriously consider the proposal of citizen Tran Dang Tuan.

We offer three suggestions on our wish to Hanoi government to do well the Constitution 2013, namely the right of access to information, right to participate in managing state and society of citizens, and corresponding obligation of the State (Chapter II, Article 25 and Article 28), the Environmental Protection Act and Ordinance No. 34/2007 / PL-UBTVQH11 on Implementation of Democracy at Ward, Commune, and Town.

We look forward to your reply and cooperation.
Please reply via the following address:
Contact person:
Duong Ngoc Tra
Email: vihanoixanh@gmail.com
Phone: 043-556-4001, ext 102
https://www.facebook.com/manfortree

Sincerely,

#6700cay #manfortree

French version:

Lettre d’organismes et de citoyens de Hanoï concernant l’abattage et le remplacement de 6700 arbres.

Conseil du people de Hanoï
M. Nguyen The Thao, Président du comité du people de Hanoï
M. Le Van Duc, Chef du ministère de la construction de Hanoï

En tant qu’organismes et citoyens de Hanoï, nous éprouvons une profonde angoisse au sujet du projet actuel de restauration et de remplacement de la verdure urbaine de Hanoï, dans le cadre duquel 6700 arbres ont été abattus. Le but visé par ce projet, la beauté de Hanoï, la population le comprend et l’appuie. Présentement, toutefois, en raison du manque d’informations précises concernant le projet, l’abattage des arbres en cours soulève des questions et des préoccupations au sein du public.

Faisant suite à la lettre d’un citoyen, M. Tran Dang Tuan, à M. Nguyen The Thao, le président du PPC de Hanoï, en date du 16 mars 2015 (qui a été publiée dans plusieurs journaux), nous faisons au Conseil du peuple, au Comité du peuple et au ministère de la construction les trois suggestions suivantes:

1. Reporter immédiatement l’abattage d’arbres à Hanoï, sauf les arbres qui peuvent s’avérer dangereux ou causer des accidents, afin de répondre aux questions du public et d’ajuster les plans si nécessaire.

2. Exiger que le Ministère de la construction et les gestionnaires du projet rendent publics, sur le portail électronique de la ville, tous les details du Projet relative à la Déclaration No. 8452 / TTr-SXD, ainsi que tout autre document pertinent, y compris le budget approuvé du projet.
Publier une liste d’arbres à être abattus sur chaque rue, selon le code de gestion de la verdure urbaine (le cas échéant), et la raison du remplacement dans chaque cas, ainsi que le résultat de l’examen initial qui a servi de fondement au Projet.

3. Tenir, suite à cette publication, une rencontre ouverte et public entre les autorités municipales et les experts et les citoyens intéressés par cette question. Une telle rencontre aidera les parties concernées à obtenir des réponses et des clarifications au sujet des enjeux qui préoccupent la population, apporter des ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires ou s’accorder du temps additionnel afin de revoir et d’étudier le Projet avant de le poursuivre. Nous recommandons également que la municipalité prenne sérieusement en considération la proposition du citoyen Tran Dang Tuan.

Nous formulons ces trois suggestions en nous fondant sur la Constitution de 2013, notamment sur le droit d’accès à l’information, le droit de participer à la gestion de l’État et de la société et les devoirs correspondants de l’État (Chapitre II, articles 25 et 28), la Loi sur la protection de l’environnement et l’Ordonnance No. 34/2007 / PL-UBTVQH11 sur la mise en œuvre de la démocratie dans les arrondissements, les communes et les villes.

Nous attendons votre réponse et votre collaboration.
S’il vous plait, répondez à l’adresse suivante:
 
Contact:
Duong Ngoc Tra
Courriel: vihanoixanh@gmail.com
No. de téléphone : 043-556-4001, poste 102
https://www.facebook.com/manfortree
 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

D’amour ou d’amitié

Lui seul peut decider qu’on se parle d’amour ou d’amitie
Moi je l’aime et je peux lui offrir ma vie
Meme s’il ne veut pas de ma vie
Je reve de ses bras oui mais je ne sais pas comment l’aimer
Il a l’air d’hesiter entre une histoire d’amour ou d’amitie
Et je suis comme une ile en plein ocean
On dirait que mon coeur est trop grand…