{Quebec} Xứ sở Maple Syrup {Phần 1}

Tho Loves Food

NÓI NHẢM: ĐÔNG DU KÝ BÀI 2, BĂNG QUA THÁI BÌNH DƯƠNG RỘNG LỚN, EM ĐÃ ĐẾN VỚI XỨ SỞ DIỆU KỲ =))

Canada có rất nhiều đặc sản, tùy theo từng vùng miền, nhưng nổi tiếng nhất mình nghĩ chắc là maple syrup (sirô cây thích/cây phong). Theo số liệu trên mạng từ website của Liên đoàn Maple Syrup vùng Quebec (Federation of Quebec Maple Syrup – FPAQ) thì Canada sản xuất hơn 70% lượng Maple Syrup trên thế giới, và hơn 90% trong số này được sản xuất tại Quebec. Hơn 7000 nhà sản xuất là thành viên của Liên đoàn nêu trên, mỗi năm sản xuất trên dưới 30 triệu lít sirô. Nghe vậy là biết rất nhiều rồi đó ;)

xl_7483_TP-maple-syrup-finedininglovers Credit: finedininglovers.com

Qua tìm hiểu thì mình thấy sirô cây thích như kiểu một nguồn tài nguyên quốc gia của Canada vậy. FPAQ có hẳn một…

View original post 2,139 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s