THE AMBASSADOR SPEAKS OUT

thomasbopedersen

Today, I hand over my blog to Ted Osius, former US Ambassador to Vietnam. Here is why he decided to leave the foreign service  after a distinguished 30 year career – and found a new way to contribute to the development of US-Vietnamese relations. 

BY TED OSIUS

IMG_0443 Ted Osius being sworn in by Secretary of State, John Kerry as ambassador to Vietnam. Center is Clayton Bond, the ambassador’s spouse. 

When John Kerry swore me in as U.S. ambassador to Vietnam in 2014, I said it was a “dream come true” to be able to serve as America’s representative in a country I have loved for more than two decades.

A three-year tour as ambassador in Hanoi was the high point of my 30-year career in the Foreign Service and the honor of a lifetime. The high-water mark of that tour was hosting President Barack Obama during a history-making visit to…

View original post 1,920 more words

Mối thù của nhà Tây Sơn và vua Gia Long: chuyện đời vay trả

Nghiên Cứu Lịch Sử

Hiển Lâm Các Hiển Lâm Các

Võ Hương An

Lời người viết: Mùa Vu lan năm Canh dần 2010, tự nhiên tôi nhận được nhiều email của thân hữu gởi đến – có ngày nhận hai ba cái — kèm theo truyện ngắn “Một ngày lễ Vu lan sầu thảm” của Tịnh Thuỷ, viết về sự tàn ác và hèn hạ của vua Gia Long trong việc hành hình vợ chồng Trần Quang Diệu & Bùi Thị Xuân — hai dũng tướng của Tây Sơn — và gia đình (mẹ già và con gái). Nội dung của các điện thư hoặc có ý hỏi tôi sự thật có đúng như vậy không, hoặc tỏ ra đồng ý với tác giả,

View original post 6,572 more words